Δίσκοι γάμου ξύλινοι χειροποίητοι

*για τα προσωποποιημένα και για τα ειδικής παραγγελίας προϊόντα, χρειαζόμαστε προκαταβολή 30%

1136 Ζωγραφιστός δίσκος τριαντάφυλλα
1093 Ξύλινος ζωγραφιστός δίσκος πουλάκια
Ξύλινος δίσκος στεφάνι καρδιά
1165 Ξύλινος ζωγραφιστός δίσκος λεβάντες